ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Περιγραφή

Το εργαστήριο της Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας διδάσκεται στο 7ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας του ανέρχονται σε 2. Στα πλαίσια του εργαστηρίου αυτού επιβεβαιώνονται πειραματικά θεωρητικές έννοιες των γραμμών μεταφοράς και των γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές, παρά το μικρό τους μέγεθος σε σύγκριση με τα πραγματικά στοιχεία, είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε η συμπεριφορά τους να προσεγγίζει με μεγάλη ακρίβεια αυτή των πραγματικών. Με την βοήθεια ενός σημαντικού αριθμού εργαστηριακών ασκήσεων ο σπουδαστής εξοικειώνεται με βασικά χαρακτηριστικά των γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Κωδικός: 487143
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ » Προπτυχιακό

Ανακοινώσεις