ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ

Περιγραφή

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αφορούν την εξοικείωση και το σχεδιασμό με συσκευές προγραμματιζόμενης λογικής (PLD) FLEX10K και MAX7000, την εξοικείωση με την αναπτυξιακή πλατφόρμα UP2 και το λογισμικό MaxPlus II της Altera και τη σχεδίαση απλών συνδυαστικών κυκλωμάτων, αριθμητικών κυκλωμάτων, αποκωδικοποιητών και πολυπλεκτών, απλών και σύνθετων ακολουθιακών κυκλωμάτων, μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων και σύνθετων ψηφιακών συστημάτων με το λογισμικό MaxPlus II και με τη γλώσσα VHDL.

Κωδικός: 487133
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ » Προπτυχιακό

Ανακοινώσεις