ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ (Σ.Α.Ε. ΙΙ) - ΘΕΩΡΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ είναι η συνέχεια και η ολοκλήρωση της ύλης του μαθήματος ΣΑΕ Ι και περιλαμβάνει συστήματα αυτομάτου ελέγχου σε πραγματικές συνθήκες στη βιομηχανία με πολλές εισόδους και εξόδους και μεταβαλλόμενες διεργασίες. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών σε μηχανικά συστήματα  αυτομάτου ελέγχου που χρησιμοποιεί η βιομηχανία Επίσης στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γνώσης στου φοιτητές σε θέματα βέλτιστου, ψηφιακού, και δειγματοληπτικού αυτομάτου ελέγχου με παραδείγματα και εφαρμογές.  Επί πλέον στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών στην ανάλυση και αυτοματοποίηση σε σύνθετα πολυμεταβλητά μεγάλης κλίμακας συστήματα με τη χρήση υπολογιστών. Τέλος οι φοιτητές διδάσκονται τεχνικές επίλυσης σε  μη γραμμικά συστήματα  αυτομάτου ελέγχου.

 

Η διάρθρωση της ύλης σε ενότητες έχει ως εξής:

Υδραυλικά - πνευματικά και θερμικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου. Περιγραφή, συναρτήσεις μεταφοράς, ευστάθεια κ.λ.π. - προσομοίωση με τα ηλεκτρικά ανάλογα

Περισσότερα  
Κωδικός: 487124
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις