ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΥΣΜΠΗ

Περιγραφή

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α   Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ  ( ΑΓΓΛΙΚΗ  ΟΡΟΛΟΓΙΑ)

(ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES – E.S.P.)

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Α.  Τίτλος  μαθήματος : Ευρωπαϊκή Γλώσσα – Αγγλική  Ορολογία

Β.  Τύπος  μαθήματος : Μικτό

Γ.  Εβδομαδιαίες ώρες  διδασκαλίας : 2 Θεωρία ( +1 Εργαστήριο)

 

 

 Σκοπός  και  στόχος  του  μαθήματος :

          Βελτίωση  των  ικανοτήτων  ανάγνωσης  και  γραφής, σε  προχωρημένο  επίπεδο (Γ1 - Advanced). Εξάσκηση  στον  προφορικό  λόγο  και  την  επικοινωνία  με  ακουστικές  ασκήσεις  και  χρήση  οπτικοακουστικών  μέσων. Κατανόηση, επεξεργασία  και  μετατροπή  κειμένων  ειδικότητας , με  απώτερο  στόχο  να  αποκτηθεί   ευχέρεια  στην  ενασχόληση  με  αυθεντικό  υλικό (authentic texts and tasks), και  να  διευκολυνθεί  η  χρήση  της εξειδικευμένης διεθνούς βιβλιογραφίας, για  την  κάλυψη  προπτυχιακών  και  μεταπτυχιακών  αναγκών, καθώς και διευκόλυνση της κινητικότητας και πρακτικής άσκησης στα πλαίσια του Erasmus. Εκμάθηση της Τε

Περισσότερα  
Κωδικός: 465216
Κατηγορία: Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο