ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Περιγραφή

Η ύλη του μαθήματος θα περιλαμβάνει τα εξής:

 • Εισαγωγή στον αριθμητικό έλεγχο των Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών.
 • Αρχές των Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών.
 • Συστήματα συντεταγμένων και βαθμοί ελευθερίας στη λειτουργία των Ψ.Κ.Ε.
 • Μηδενικά σημεία εργαλειομηχανών.
 • Κοπτικά εργαλεία εργαλειομηχανών.
 • Κατασκευαστικά στοιχεία εργαλειομηχανών Ψ.Κ.Ε.
 • Ακρίβεια εργαλειομηχανών Ψ.Κ.Ε και έλεγχος θέσης.
 • Αυτοματισμοί στις Ψ.Κ.Ε και βασικά στοιχεία αυτόματου ελέγχου.
 • Συντήρηση εργαλειομηχανών.
 • Χειρισμός εργαλειομηχανών Ψ.Κ.Ε.
 • Γλώσσες προγραμματισμού Ψ.Κ.Ε.
 • Προγραμματισμός και κοπή πραγματικών εξαρτημάτων.
 • Γραμμική και κυκλική παρεμβολή.
 • Προγράμματα επικοινωνίας και χειρισμού των Ψ.Κ.Ε.
 • Σύνδεση προγραμμάτων ψηφιακού σχεδιασμού (CAD) με τον προγραμματισμό εργαλειομηχανών με χρήση Η/Υ.
 • Βήματα για τον προγραμματισμό κοπής μέσω Η/Υ.

Με την παρακολούθηση του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα μπορέσει να κατανοήσει και να διδαχτεί:

 • Την λειτουργία και τη χρήση
Περισσότερα  
Κωδικός: Μ0801Υ
Κατηγορία: Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις